ดุจเทพนิยาย ! ราชวงศ์เดนมาร์กเฉลิมฉลอง 50 พรรษา มกุฎราชกุมารเฟรเดอริก

ชมความอลังการของงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำเฉลิมฉลองในโอกาสที่มกุฎราชกุมารเฟรเดอริกมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา