สายมูตัวจริง!!! ‘พญ.พลอยลดา ธนาไพศาลกุล’ ยืดอกรับตรงๆ ไม่เชื่อแต่งมงาย

ไม่เชื่ออย่าหลบหลู่ เพราะหมอพลอยพิสูจน์แล้วว่า หลังจากลงทุนเปลี่ยนชื่อ พร้อมเบอร์โทรตามที่หมอดูทัก ในที่สุดก็มงลง ได้แฟนสมใจ