รู้ลึกเรื่องไอที ก้าวทันโลกออนไลน์ก่อนใคร กับ 5 โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ ชั้นนำ

โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบโจทย์เทคโนโลยีที่วิ่งเร็วขึ้นทุกวัน เริ่มต้นเรียนตั้งแต่วันนี้ เพื่อต่อยอดไปยังอาชีพในอนาคต

เสริมทักษะกีฬาให้แน่น กับ 21 สถาบันสอนกีฬา ให้ลูกๆ เก่ง แข็งแรง และสนุกสนาน

เสริมพัฒนาการ และการกล้าตัดสินใจ ด้วยการเพิ่มทักษะด้านกีฬาที่สนุกสนาน และสามารถนำไปใช้ได้จริง

VERSO INTERNATIONAL SCHOOL การเรียนรู้แห่งอนาคตที่มุ่งพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนทุกช่วงวัย

ไม่เพียงแต่เป็นโรงเรียน แต่ VERSO INTERNATIONAL SCHOOL มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทุกด้านของนักเรียน