Mahidol University International College พร้อมปรับหลักสูตรใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้เรียน

หลักสูตรใหม่ที่เน้นการศึกษาแบบข้ามศาสตร์ ทั้งตอบโจทย์ผู้เรียนและเพิ่มทักษะที่สำคัญสำหรับโลกในศตวรรษที่ 21

รู้ลึกเรื่องไอที ก้าวทันโลกออนไลน์ก่อนใคร กับ 5 โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ ชั้นนำ

โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบโจทย์เทคโนโลยีที่วิ่งเร็วขึ้นทุกวัน เริ่มต้นเรียนตั้งแต่วันนี้ เพื่อต่อยอดไปยังอาชีพในอนาคต

เสริมทักษะกีฬาให้แน่น กับ 21 สถาบันสอนกีฬา ให้ลูกๆ เก่ง แข็งแรง และสนุกสนาน

เสริมพัฒนาการ และการกล้าตัดสินใจ ด้วยการเพิ่มทักษะด้านกีฬาที่สนุกสนาน และสามารถนำไปใช้ได้จริง