เตรียมรับฝุ่นกลับมา!! PM 2.5 ทำร้ายผิวคุณเสียหายได้แค่ไหน? ป้องกัน ฟื้นฟูอย่างไร? เรามีวิธี

เมื่อคำว่ามลพิษทางอากาศ ไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆอีกต่อไป PM 2.5 กลายเป็นภัยร้ายอันดับหนึ่งที่ส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อผิวพรรณด้วย