คิม คาร์เดเชียน บริจาคเงินจากการขายน้ำหอม 20% ช่วยเด็กได้รับผลกระทบโควิด-19

ยืนหนึ่งใจบุญ! คิม คาร์เดเชียน เวสต์ บริจาคเงินให้เด็กได้รับผลกระทบโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง