เปิดใจโปรกอล์ฟ 2 พี่น้องหนึ่งของโลก ‘โปรโม-โปรเม จุฑานุกาล’ กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้มันไม่ได้ง่าย!!!

ชีวิตนอกสนามแข่งที่ไม่เคยเปิดใจที่ไหน กับ 10 คำถามเรื่องราวของหัวใจที่สองโปรต้องตอบ!!!