มัดมุก – แดน เหตระกูล โพสต์อาลัยถึง ‘คุณปู่ป๋าเปรม’ ติณสูลานนท์

คู่รักคนดัง มัดมุก – แดน เหตระกูล โพสต์เศร้าสูญเสีย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ผู้เป็นเสมือนญาติผู้ใหญ่ที่เคารพรัก