Mega Deal! เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกน ทำเมกะโปรเจกต์เซ็นสัญญากับ Netfilx

อีกหนึ่งอาชีพของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกน มาร์เคิล หลังลดบทบาทสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูง และไปใช้ชีวิตคู่อยู่ที่สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2020