เปิดเส้นทางสู่การเป็นคุณหมอนักออกแบบนโยบายสาธารณสุขไทยของ ดร.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี

เจ้าของรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น สาขาผู้ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพ จากจุฬาฯ สู่ University of York และ London School of Hygiene & Tropical Medicine, Univerity of London