สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแรก

ย้อนชมพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ขณะเสด็จฯ ไปงานวันสตรีไทยอีกครั้ง

เผยพระกระยาหารจานโปรดของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

ดาร์เรน แมคกรานดี บอกกับเราว่า “พระองค์โปรดที่จะเสวยพระกระยาหารที่ทรงคุ้นเคย มากกว่าจะเสวยเมนูใหม่ๆ”