ต้อนรับคุณแม่อีกคน แพร-วทานิกา รับเป็นแม่บุญธรรม ‘น้องสายน้ำ’ บ้านแสงทวีป

อบอุ่นขึ้นอีก! ครอบครัว ‘แสงทวีป’ ต้อนรับคุณแม่อีกคน ดูแล ‘น้องสายน้ำ’ ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของครอบครัว