New Gen of New Gin จินเจนใหม่จากญี่ปุ่นที่นักดื่มทั่วโลกอยากจิบที่สุดในเวลานี้

ของดีจากเมืองฮิโรชิมะอย่างส้มและเลมอนเขียว ล่าสุดกลายเป็นคราฟต์จินรสเปรี้ยวอมหวานที่เปิดตัวมาเพียง 2 ปีแต่กวาดรางวัลใหญ่ถึง 3 สถาบัน จนโลกต้องจำชื่อจินเจนใหม่นี้กันให้ดีว่า Sakurao Gin