10 คนดังระดับโลกที่ประสบความสำเร็จจากการเรียน Homeschool

ด้วยวัยเด็กที่ยากลำบากทำให้พวกเขาไม่สามารถเรียนในโรงเรียนได้ พ่อแม่่ของพวกเขาจึงก้าวข้ามอุปสรรคทางการศึกษา ด้วยการสอน Homeschool ให้เป็นการทดแทน