เสริมการเรียนรู้ของลูกด้วยทฤษฎี Schema ที่ โรงเรียนนานาชาติ โชรส์เบอรี ซิตี้ แคมปัส

สังเกตพฤติกรรมและความสนใจของเด็กๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้พร้อมทุกด้าน ด้วยการใช้หลักทฤษฎี Schema

โรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาแห่งแรกของโลก หลักสูตร DEC ด้านวิศวกรรมและสถาปนิก – โรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury

หลักสูตรระดับโลกจากประเทศอังกฤษ ที่จะช่วยปูทางอนาคตทางการศึกษาให้แก่เด็กตั้งแต่เนิ่นๆ