รู้จัก ‘มัลคอล์ม ลี’ ผู้พาอาหารเปอรานากันไปติดดาวมิชลินคนแรกของโลก!

เขาคือคนสร้างเทรนด์ใหม่แห่งการกินในสิงคโปร์ เพราะวัยรุ่นทุกคนกำลังพูดถึงอาหาร ‘เปอรานากัน’