สวัสดีวันปีใหม่ไทย เหล่าเซเลบริตี้ร่วมใจกันรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เทศกาลสงกรานต์

โควิด-19 ไม่พรากความอบอุ่น! เหล่าเซเลบริตี้ร่วมใจกันรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์