ช่วยเด็กนักเรียนปี 64 ผ่านวิกฤต ‘ไอติม-พริษฐ์’ เร่งพัฒนาแอปพลิเคชัน StartDee

ช่วยเด็กนักเรียนปี 64 ผ่านวิกฤต ‘ไอติม-พริษฐ์’ เร่งพัฒนาแอปพลิเคชัน StartDee ให้เด็กได้เรียนฟรีในช่วงเลื่อนเปิดเทอม