คุณหมอรวงข้าว-แพทย์หญิงคัมภีราภรณ์ ผู้บุกเบิกการทำตาสองชั้นโดยจักษุแพทย์

ด้วยความมุ่งมั่นอยากให้ทุกคนมีดวงตาสวยอย่างเป็นธรรมชาติ คุณหมอรวงข้าว-แพทย์หญิงคัมภีราภรณ์ สิริภคพันธ์ จึงบุกเบิกการทำตาสองชั้นโดยจักษุแพทย์ของประเทศไทย