‘วิวัฒน์ พิภักดิ์สมุทร’ อวดโฉม NIVATI โครงการคอนโดมิเนียมใหม่กลางทองหล่อ ที่ตอบโจทย์ชีวิตเหนือระดับ

คำว่า Luxury คนทั่วไปอาจมองว่าเป็นความหรูหรา แต่สำหรับผมกลับตีความว่าเป็นความเหนือระดับและการทำในสิ่งที่มากกว่าและดีกว่าปกติ