ผู้จุดประกายให้ดนตรีชนเผ่ากลายเป็นดนตรีนอกกระแสที่มียอดรีชเป็นแสน ศิรษา บุญมา

สัมผัสแนวคิดในการทำธุรกิจดนตรีเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ให้ชนเผ่าภูมิใจในรากเหง้าวัฒนธรรมของตนเอง

เปิดเส้นทางสู่การเป็นคุณหมอนักออกแบบนโยบายสาธารณสุขไทยของ ดร.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี

เจ้าของรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น สาขาผู้ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพ จากจุฬาฯ สู่ University of York และ London School of Hygiene & Tropical Medicine, Univerity of London