Home > Uncategorized > EPA มองการศึกษาแบบองค์รวมสู่ติวเตอร์ผู้สร้างแรงบันดาลใจ

สถาบัน EPA by Kru A ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2551 โดย ‘ครูเอ-พรเทพ ศรีสุทธิญาณ’ ด้วยหลักคิดคือ “นักเรียนแต่ละคนมีความพิเศษ (Special) และแตกต่าง (Unique)” ซึ่งต้องการความใส่ใจไม่เหมือนกัน

ด้วยแนวทางนี้ ทางสถาบันจึงเตรียมคุณครูผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การสอน ซึ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ตลอดจนปริญญาเอก จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีบริษัทชั้นนำจากต่างประเทศเป็นพาร์ตเนอร์ร่วมงานอีกมากมาย

จากประสบการณ์กว่า 25 ปีของการเป็นผู้สอนครูเอ เป็นทั้งติวเตอร์ผู้สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiring Tutor) โค้ชทางวิชาการ (Academic Coach) และพี่เลี้ยง (Mentor) ตลอดจนผู้ให้คำปรึกษา (Consultant) ในการวางแผนการเรียนและสมัครเรียนต่อ ครูเอ ได้ถ่ายทอดแนวคิด เพื่อที่ทำใหเ้ กิดความรู้วามเข้าใจในเรื่องวิชาการและยังเกิดทักษะการคิด (Critical Thinking Skill) ที่เป็นระบบ ก่อนนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบเพื่อทำคะแนนให้ดีที่สุด และยังช่วยแนะแนวทางการเรียนสำหรับนักเรียนแต่ละคน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

EPA

Holistic Education

ครูเอ อธิบายถึงวิธีการแนะแนวของ EPA “เรามองการศึกษาเป็นองค์รวม (Holistic) ซึ่งทำให้รู้ถึงจุดแข็ง และจุดที่ต้องเสริม รู้วิธีการปั้นเด็ก รู้วิธีการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน” บางทีน้องๆ ยังหาตัวตนไม่เจอหรือไม่สามารถสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่ได้ ก็จะเป็นตัวกลางในการเข้ามาช่วยวางแผน โดยนำหัวใจของเด็ก นำความต้องการของคุณพ่อคุณแม่ ตลอดจนนำความเชี่ยวชาญของเรามาผสมกัน ทำให้เกิดทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับเด็ก

“โดยที่เราสังเกตนิสัยการเรียนรู้ของเด็ก และหาครูที่แมตช์กับคาแร็กเตอร์ของเด็ก เพราะเราเชื่อว่าถ้าได้ครูที่เคมีตรงกับนักเรียนแล้ว น้องๆ จะมีความสุขกับการเรียนและเรียนได้ดี เรามองว่าการศึกษาเป็นการพัฒนาและดึงศักยภาพของน้องๆ ออกมา ให้พวกเขารู้ถึงศักยภาพในตนเอง และสายการเรียนที่ใช่อาชีพที่ชอบว่าคืออะไรและมีทางเลือกอะไรบ้าง”

ซึ่งจากประสบการณ์ของครูเอ ที่มีมายาวนานกว่า 25 ปี ทำให้เข้าใจความต้องการอันหลากหลายของนักเรียนในแต่ละช่วงอายุ จึงสามารถสอนและแนะแนวนักเรียนมัธยมที่จะเข้ามหาวิทยาลัย ตลอดจนถึงวางแผนอาชีพในอนาคตที่เหมาะสม ซึ่งความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน

ที่นี่มีคอร์สเรียนทั้งแบบ Online และ On-Site ด้วยหลักสูตรการสอนหลากหลายวิชาครอบคลุมในทุกระดับชั้น เชี่ยวชาญทั้งหลักสูตรของอังกฤษ IGCSE, A-Levels และหลักสูตร IB (ของอเมริกา) สอนโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมากด้วยประสบการณ์การสอน มีทั้งแบบตัวตอ่ ตัว หรือจะเปน็ กลุม่ เล็ก 3 – 4 คนก็ได้

“ขั้นตอนการสอนมี 3 ขั้น ขั้นแรกคือสอนให้รู้จักเนื้อหาที่กระชับและตรงตามหลักสูตร จากนั้นขั้นที่ 2 คือ การนำเนื้อหานี้มาประยุกต์ใช้กับข้อสอบ โดยติวเตอร์จะค่อยๆ บอกเทคนิค และขั้นสุดท้ายคือให้ซ้อมทำข้อสอบเก่าด้วยตัวเอง พร้อมกับสอนให้เด็กสามารถอ่านเฉลยได้อย่างลึกซึ้ง ถ้าน้องๆ ทำตาม 3 ขั้นตอนนี้ได้ ก็จะสามารถเรียนได้ด้วยตัวเอง (Independent Learner) ซึ่งเด็กที่ไปถึงจุดนั้นส่วนใหญ่จะเข้า Top University กันเกือบหมด สรุปจุดเด่นของ EPA คือ การสอนให้นักเรียนสามารถเรียน และหาความรู้ได้ด้วยตนเอง”

ครูเอ ยังบอกอีกว่า ปัจจุบันกระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นรวดเร็วและความรู้ล้าสมัยเร็วมาก ดังนั้นน้องๆ จึงจำเป็นต้องตื่นตัวและเรียนรู้ให้เป็น และครูเอ สามารถช่วยวางแผนการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย การเลือกคณะเรียน เพื่อจะได้ไปต่อในสายอาชีพที่ต้องการอีกด้วย เพราะทาง EPA อยากบอกนักเรียนว่า

Be your best version and empowered by learning how to learn.

CONTACT
• ชั้น 11 อาคารเอเชีย ติด BTS ราชเทวี
• Tel. 0–2611–0348, 08–3429–4594
• Line: @EPAschool
• www.epa.ac.th
• https://www.facebook.com/EPAschool/

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.